โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E) ครั้งที่ 4

สมัครออนไลน์ได้ที่  >>>คลิก<<<
งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
รอบที่ 1 วันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2561 เวลาเรียน 08.30 – 17.00 น.
รอบที่ 2 วันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2561 เวลาเรียน 08.30 – 17.00 น.

ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things
รอบที่ 1 วันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2561 เวลาเรียน 08.30 – 17.00 น.
รอบที่ 2 วันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2561 เวลาเรียน 08.30 – 17.00 น.

งานติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้านควบคุมระบบด้วยสมาร์ทรีเลย์
วันที่ 6-28 ตุลาคม 2561 เวลาเรียน 08.00 – 17.00 น. (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

การใช้โปรแกรม Photo Shop ในการตกแต่งภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ฯ
วันที่ 6-28 ตุลาคม 2561 เวลาเรียน 08.00 – 17.00 น. (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

ที่มา http:// bsq.vec.go.th/th-th/โครงการ/โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ(etoe)ครั้งที่2.aspx

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai