ตอบคำถามคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562

10 มกราคม 2562 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบคำถามเนื่องในวันเด็กประจำปี 2562 ได้ถูกต้อง โดย นางจรรยา  ภู่ยอดยิ่ง หัวหน้าแผนกสามัญ ครูเวรพูดหน้าเสาธง เป็นผู้ถาม

 

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai