วิชา งานบำรุงรักษารถยนต์ ครูณรงศักดิ์

  • 514204
  • 514203
  • 514202
  • 514201
  • 514200

แผนกวิชาช่างยนต์ เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วิชา งานบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 75 ชั่วโมง

โดยครูณรงศักดิ์ พงษ์อิศรานุพร 085-1124-713

เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

เปิดเรียนรอบเช้า 09.00 – 12.00 น.

และรอบค่ำ 17.00 – 20.00 น.

ใช้เวลาเรียนวันละ 3 ชั่วโมง เรียน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (หยุด วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์)

โครงการสอน
1. โครงสร้างระบบต่างๆ ในรถยนต์
2. การบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตนเอง
3. การตรวจสอบอาการผิดปกติของรถยนต์
4. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง
5. การใช้รถยนต์อย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัย

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai