เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 • 332994
 • 332932
 • 332935
 • 332936
 • 332939
 • 332940
 • 332941
 • 332942
 • 332945
 • 332949
 • 332950
 • 332951
 • 332952
 • 332953
 • 332954
 • 332955
 • 332956
 • 332957
 • 332958
 • 332959
 • 332961
 • 332962
 • 332963
 • 332964
 • 332965
 • 332966
 • 332967
 • 332968
 • 332970
 • 332972
 • 332974
 • 332977
 • 332978
 • 332979
 • 332987

วันที่ 24 มกราคม 2562 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางวัลภาภรณ์ บริสุทธิ์ คณะครู นักเรียน และนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai