หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 140 สาขาปากน้ำ

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดสอนหลักสูตร ระยะสั้น รุ่นที่ 140 สาขาปากน้ำ
เริ่มเรียนวันที่ 13 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม 2562

หลักสูตระยะสั้น เรียนวันจันทร์ – ศุกร์

แบบสำรวจความต้องการเรียนสายอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ <<< คลิก

รายวิชา จำนวนชั่วโมง เวลาเรียน ค่าเรียน จำนวนที่รับ รับอีก
งานซ่อมรถจักรยานยนต์
/ครูอำนวย
150 เช้า
ค่ำ
310
310
15
15
8
9
งานซ่อมระบบช่วงล่างรถยนต์
/ครูณรงค์ศักดิ์
75
75
เช้า
ค่ำ
160
160
15
15
10
10
งานซ่อมระบบส่งกำลังรถยนต์
/ครูณรงค์ศักดิ์
75
75
เช้า
ค่ำ
160
160
15
15
10
10
งานเครื่องปรับอากาศ
/ครูสมบัติ
150 เช้า 310 15 6
งานไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม/ครูสมบัติ 150 ค่ำ 310 15 เต็มแล้ว
งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
/ครูศักดิ์
150 เช้า 310 15 11
งานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
/ครูเสกสรร
75/75 เช้า 160 30 21
งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฯ/งานเขียนโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า
/ครูเสกสรรค์
75/75 ค่ำ 320 15 8
งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น/ครูทิชชา 75 เช้า 160 15 13
งานอาหารไทย ขนมไทย
/ครูวิสาข์
150 เช้า
ค่ำ
310 20
20
เต็มแล้ว
14
งานโดนัท ขนมปัง เดนนิช เพรสท์ พาย พัฟ เปี๊ยะ
/ครูสุพัชรินทร์
150 เช้า
ค่ำ
310 20
20
เต็มแล้ว
เต็มแล้ว
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มและไอศกริ่มโฮมเมด/ครูพัชรนินท์ 150 เช้า
บ่าย
310 15
15
เต็มแล้ว
6
งานกระโปรง,เสื้อเบื้องต้น
/ครูรัชเกล้า
150 เช้า 320 20 เต็มแล้ว
งานกระโปรง,เสื้อเบื้องต้น
/ครูรัชเกล้า
150 ค่ำ 320 20 11
งานตัดเย็บเสื้อผ้าด้วย
จักรอุตสาหกรรม
/ครูภิญญดา
150 เช้า 310 20 เต็มแล้ว
งานตัดเย็บกระเป๋าเพื่อ
ใช้ในชีวิตประจำวัน
/ครูภิญญดา
150 บ่าย 310 20 เต็มแล้ว
งานแต่งผมชายสมัยนิยม
/ครูกาญจนา
150 เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
เต็มแล้ว
8
งานตัดผมชาย
/ครูระพีพัฒน์
150 เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
เต็มแล้ว
เต็มแล้ว
งานซอยผม – ดัดผม
/ครูทักษิณา
75 เช้า
ค่ำ
320
320
20
20
เต็มแล้ว
12
งานเปลี่ยนสีผม
/ครูทักษิณา
75 เช้า
ค่ำ
320
320
20
20
เต็มแล้ว
12
งานจัดดอกไม้สด
/ครูนิภา
150 เช้า 310 20 เต็มแล้ว
งานพวงมาลัยผ้า
/ครูนิภา
150 บ่าย 310 20 เต็มแล้ว
งานตุ๊กตาผ้าทำมือ/ครูภูริชภูมิ 75/75 บ่าย 320 20 7
งานพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ไทย
/ครูพีระพล
75 บ่าย 160 20 5
งานพยากรณ์ด้วยการอ่านเส้นลายมือ
/ครูพีระพล
75 บ่าย 160 20 18
โปรแกรมสำเร็จรูป Window word Excel
/ครูเจษฎา
150 เช้า 760 20 16
งานพื้นฐานการนวดแผนไทย 150 บ่าย 2,000 20 เต็มแล้ว
งานนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 75 บ่าย 1,500 20 เต็มแล้ว
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 เช้า 1,200 15 15

 

 

 

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai