หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 141 สาขาปากน้ำ

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดสอนหลักสูตร ระยะสั้น รุ่นที่ 141 สาขาปากน้ำ
เริ่มเรียนวันที่ 26 กรกฎาคม – 7 ตุลาคม 2562

หลักสูตระยะสั้น เรียนวันจันทร์ – ศุกร์

แบบสำรวจความต้องการเรียนสายอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ <<< คลิก

รายวิชา จำนวนชั่วโมง เวลาเรียน ค่าเรียน จำนวนที่รับ รับอีก
งานซ่อมรถจักรยานยนต์
/ครูอำนวย
150 เช้า
ค่ำ
310
310
15
15
เต็มแล้ว
1
งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
/ครูณรงค์ศักดิ์
75
75
เช้า
ค่ำ
160
160
15
15
2
เต็มแล้ว
งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด/ครูณรงค์ศักดิ์ 75
75
เช้า
ค่ำ
160
160
15
15
2
เต็มแล้ว
งานเครื่องปรับอากาศ
/ครูสมบัติ
150 เช้า 310 15 เต็มแล้ว
งานเครื่องปรับอากาศ/ครูสมบัติ 150 ค่ำ 310 15 เต็มแล้ว
งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม/งานติดตั้งกล้องวงจรปิดและไอที/ครูศักดิ์ 150 เช้า 310 15 6
งานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
/ครูเสกสรร
150 ค่ำ 310 30 12
งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฯ/งานเขียนโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า
/ครูเสกสรรค์
75/75 เช้า 320 15 9
งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น/           งานเชื่อมไฟฟ้าเหล็กงานแผ่น/ ครูมงคล 75/75 เช้า
ค่ำ
320
320
15
15
10
15
งานอาหารไทย ขนมไทย
/ครูวิสาข์
150 เช้า
ค่ำ
320
320
20
20
เต็มแล้ว
เต็มแล้ว
งานคุกกี้ เค้ก และการแต่งหน้าเค้ก/ครูสุพัชรินทร์ 150 เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
เต็มแล้ว
เต็มแล้ว
งานกรโปรงสมัยนิยม,เสื้อสมัยนิยม/ครูรัชเกล้า 150 เช้า 320 20 เต็มแล้ว
งานกระโปรงสมัยนิยม,เสื้อสมัยนิยม/ครูรัชเกล้า 150 บ่าย 320 20 เต็มแล้ว
งานตัดเย็บเสื้อผ้าด้วย
จักรอุตสาหกรรม
/ครูภิญญดา
150 เช้า 310 20 เต็มแล้ว
งานตัดเย็บกระเป๋าเพื่อ
ใช้ในชีวิตประจำวัน
/ครูภิญญดา
150 บ่าย 310 20 1
งานตัดผมชาย
/ครูกาญจนา
150 เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
เต็มแล้ว
เต็มแล้ว
งานแต่งผมชายสมัยนิยม
/ครูระพีพัฒน์
150 เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
เต็มแล้ว
7
งานสระผม – เซทผม /                 งานนวดหน้า – แต่งหน้า
/ครูทักษิณา
75/75 เช้า
ค่ำ
320
320
20
20
เต็มแล้ว
11
งานจัดดอกไม้สด
/ครูนิภา
150 เช้า 310 20 เต็มแล้ว
งานพวงมาลัยผ้า
/ครูนิภา
150 บ่าย 310 20 1
งานพวงกุญแจผ้าและที่ครอบลูกกุญแจ/ครูภูริชภูมิ 75/75 บ่าย 320 20 10
งานพยากรณ์ด้วยการอ่านเส้นลายมือ
/ครูพีระพล
75 บ่าย 160 20 เต็มแล้ว
งานพยากรณ์ด้วยการอ่านเส้นลายมือชั้นสูง
/ครูพีระพล
30 บ่าย 160 20 20
โปรแกรมสำเร็จรูปด้ายกราฟิก/โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟิกแบบเวคเตอร์
/ครูเจษฎา
75/75 เช้า 760 20 10
งานพื้นฐานการนวดแผนไทย 150 บ่าย 2,000 20 20
งานนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 75 บ่าย 1,500 20 20
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 เช้า 1,200 30 30

 

 

 

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai