ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โครงการ T-TEP ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โครงการ T-TEP ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7-8 กุทภาพันธ์ 2562  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ควบคุมทีมโดยครูกัลญศักดิ์ และครูอภินันท์ ได้รับรางวัล ดังนี้

1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1 ประเภทช่างตัวถังรถยนต์
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1 ประเภทช่างสีรถยนต์

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai