หลักสูตรพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดสอนหลักสูตรพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ รายวิชาโครงการพิเศษ

แบบสำรวจความต้องการเรียนสายอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ <<< คลิก

 

รายวิชา จำนวนชั่วโมง เวลาเรียน ค่าเรียน จำนวนที่รับ รับอีก
งานกระโปรงสมัยนิยม
/ครูกุลธิณี
75 เช้า-บ่าย
วันเสาร์
1,200 20 20
งานเสื้อสมัยนิยม
/ครูกุลธิณี
75 เช้า-บ่าย
วันอาทิตย์
1,200 20 เต็มแล้ว
งานเสื้อเบื้องต้น
/ครูณภัทร
75 เช้า-บ่าย
วันอาทิตย์
1,200 20 16
งานตัดผมชาย
/ครูกาญจนา
75 เช้า-บ่าย
วันอาทิตย์
1,200 20 เต็มแล้ว
งานเทคนิคการซอยผม
/ครูสมพร
75 เช้า-บ่าย
วันอาทิตย์
1,200 20 14
งานอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
/Miss Tshering Coeki
30 เช้า
วันอาทิตย์
1,200 20 6
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
/ครูปาณิศรา
30 เช้า-บ่าย
วันอาทิตย์
1,200 20 15
การผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB)
/ครูวรพล
30 เช้า-บ่าย
วันอาทิตย์ 
1,200 15 12

 

 

 

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai