วิชา งานเครื่องปรับอากาศ ครูสมบัติ

แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นฯ สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วิชา งานเครื่องปรับอากาศ  150 ชั่วโมง

ครูผู้สอน นายสมบัติ เจริญสุข

เปิดเรียนรอบเช้า 09.00 น. – 12.00 น.

หรือรอบค่ำ 17.00 น. – 20.00 น.

ใช้เวลาเรียนวันละ 3 ชั่วโมง เรียน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (หยุด วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์)

รายการสอน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ส่วนประกอบหลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ การใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือวัดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า งานท่อ การติดตั้ง การท าสุญญากาศ การชาร์จน้ำยา ประมาณราคาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai