รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวนิตยา ศรีแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษา

  • S__4350008
  • S__4350009
  • S__4350007

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวนิตยา ศรีแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษา ภายใต้แผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในวันที่ 3 – 5 มีนาคม พ.ศ.2562  ณ โรงแรมณิสาญ์ศิริบูติค รีสอร์ท  จังหวัด จันทบุรี

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai