โครงการอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี ลูกเสือวิสามัญ

 • 137586
 • 137587
 • 137588
 • 137589
 • 137590
 • 137591
 • 137592
 • 137593
 • 137594
 • 134431
 • 137571
 • 137572
 • 137573
 • 137574
 • 137575
 • 137576
 • 137577
 • 137579
 • 137581
 • 137582
 • 137583
 • 137584
 • 137585

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้ดำเนินโครงการอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี ลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือ ST CAMP จังหวัดกาญจนบุรี

 

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai