Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ ชุมชนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง

 • 35265
 • 35266
 • 35267
 • 35268
 • 35269
 • 35270
 • 35271
 • 35272
 • 35273
 • 35274
 • 35275
 • 35276
 • 35277
 • 35278
 • 35279
 • 35280
 • 35281
 • 35282
 • 35283
 • 35284
 • 35285

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินการโครงการ Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 2 – 17 มีนาคม 2562 ณ ชุมชนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสุมทรปราการ

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai