โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 2561

 • 142195
 • 142196
 • 142197
 • 142198
 • 142199
 • 142200
 • 142201
 • 142202
 • 142203
 • 142204
 • 142205
 • 142206
 • 142207
 • 142183
 • 142184
 • 142185
 • 142186
 • 142187
 • 142189
 • 142190
 • 142191
 • 142192
 • 142193
 • 142194

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai