โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการอบรม) วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0055
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0001
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0002
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0005
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0009
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0010
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0012
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0013
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0014
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0017
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0021
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0022
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0024
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0025
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0026
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0029
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0030
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0032
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0034
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0036
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0038
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0039
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0041
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0046
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0047
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0050
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0053
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13680810_๑๘๑๑๐๙_0054

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการอบรม) วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai