โครงการประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13679525_๑๘๑๑๐๙_0002
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13679525_๑๘๑๑๐๙_0003
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13679525_๑๘๑๑๐๙_0005
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13679525_๑๘๑๑๐๙_0006
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13679525_๑๘๑๑๐๙_0013
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13679525_๑๘๑๑๐๙_0017
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13679525_๑๘๑๑๐๙_0019
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13679525_๑๘๑๑๐๙_0021
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13679525_๑๘๑๑๐๙_0026
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13679525_๑๘๑๑๐๙_0031
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13679525_๑๘๑๑๐๙_0034
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13679525_๑๘๑๑๐๙_0038
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13679525_๑๘๑๑๐๙_0040
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13679525_๑๘๑๑๐๙_0041
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13679525_๑๘๑๑๐๙_0043
 • o6356e8319d44a0fffc2e02f83e83275f_13679525_๑๘๑๑๐๙_0045

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai