โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการศึกษาดูงาน) วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จำกัด และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

 • ดูงานเอี่ยมละออ_๑๘๑๑๐๙_0082
 • ดูงานอิชิตัน_๑๘๑๑๐๙_0001
 • ดูงานอิชิตัน_๑๘๑๑๐๙_0002
 • ดูงานอิชิตัน_๑๘๑๑๐๙_0003
 • ดูงานอิชิตัน_๑๘๑๑๐๙_0006
 • ดูงานอิชิตัน_๑๘๑๑๐๙_0011
 • ดูงานอิชิตัน_๑๘๑๑๐๙_0012
 • ดูงานอิชิตัน_๑๘๑๑๐๙_0019
 • ดูงานอิชิตัน_๑๘๑๑๐๙_0020
 • ดูงานอิชิตัน_๑๘๑๑๐๙_0021
 • ดูงานอิชิตัน_๑๘๑๑๐๙_0024
 • ดูงานอิชิตัน_๑๘๑๑๐๙_0025
 • ดูงานอิชิตัน_๑๘๑๑๐๙_0032
 • ดูงานอิชิตัน_๑๘๑๑๐๙_0037
 • ดูงานเอี่ยมละออ_๑๘๑๑๐๙_0005
 • ดูงานเอี่ยมละออ_๑๘๑๑๐๙_0019
 • ดูงานเอี่ยมละออ_๑๘๑๑๐๙_0027
 • ดูงานเอี่ยมละออ_๑๘๑๑๐๙_0037
 • ดูงานเอี่ยมละออ_๑๘๑๑๐๙_0049
 • ดูงานเอี่ยมละออ_๑๘๑๑๐๙_0057
 • ดูงานเอี่ยมละออ_๑๘๑๑๐๙_0058
 • ดูงานเอี่ยมละออ_๑๘๑๑๐๙_0061
 • ดูงานเอี่ยมละออ_๑๘๑๑๐๙_0063
 • ดูงานเอี่ยมละออ_๑๘๑๑๐๙_0072
 • ดูงานเอี่ยมละออ_๑๘๑๑๐๙_0081

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการศึกษาดูงาน) วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จำกัด และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai