นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานอำนวยการ โดยใช้บริการ GOOGLE DRIVE ประจำปี 2562 ของตำรวจภูธรภาค 1

นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานอำนวยการ โดยใช้บริการ GOOGLE DRIVE ประจำปี 2562 ของตำรวจภูธรภาค 1 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น

 

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai