ภาพกิจกรรมพิธีรับประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0001
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0002
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0003
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0004
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0005
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0006
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0007
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0008
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0009
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0010
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0011
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0012
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0013
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0014
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0015
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0016
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0017
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0018
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0019
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0020
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0021
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0022
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0023
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0024
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0025
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0026
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0027
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0028
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0029
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0030
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0031
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0032
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0033
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0034
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0035
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0036
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0037
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0038
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0039
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0040
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0041
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0042
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0043
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0044
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0045
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0046
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0047
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0048
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0049
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0050
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0051
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0052
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0053
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0054
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0055
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0056
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0057
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0058
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0059
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0060
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0061
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0062
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0063
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0064
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0065
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0066
 • รับประกาศ ปี61_๑๙๐๔๐๔_0067

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมพิธีรับประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เวลา 10.00 – 15.00 น.
 

 

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai