ภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562

 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0045
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0048
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0049
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0055
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0056
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0002
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0003
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0005
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0006
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0008
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0009
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0010
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0012
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0013
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0014
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0015
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0016
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0017
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0018
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0020
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0022
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0028
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0029
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0030
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0031
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0032
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0033
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0034
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0035
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0036
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0038
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0041
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0042
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0043
 • 20190403_๑๙๐๔๐๔_0044

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai