ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

 • 76945
 • 76946
 • 76947
 • 76948
 • 76949
 • 76950
 • 76951
 • 76952
 • 76953
 • 76954
 • 76955
 • 76956
 • 76957
 • 76959
 • 76960
 • 76961
 • 76962
 • 76963
 • 76964
 • 76965
 • 76966
 • 76967
 • 76968
 • 76969
 • 76970
 • 76972
 • 76973
 • 76974
 • 76975
 • 76976

วันที่ 1 เมษายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าศึกษาดูงานเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจและเพื่อเตรียมการรองรับการประเมิน ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก เวลา 08.00 – 16.00 น.

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai