นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาจีน ฯ ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • 25943
  • 25944
  • 25945
  • 25946
  • 25947
  • S__5620113

นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาจีน ฯ ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2562 – 3 เมษายน 2562

 

 

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai