ภาพกิจกรรม โครงการ “การประดิษฐ์หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นให้กับพนักงาน บริษัทแพนดอร่า”

 • 1926
 • 1934
 • 1935
 • 1936
 • 1937
 • 327
 • 1914
 • 1915
 • 1879
 • 1916
 • 1918
 • 1919_0
 • 1920
 • 1921
 • 1922
 • 1923
 • 1924
 • 1925
 • 1926_0
 • 1919
 • 1927
 • 1928
 • 1929
 • 1930
 • 1932

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จัดกิจกรรมโครงการเสริมทักษะวิชาชีพให้กับพนักงานบริษัท แพนดอร่า หัวข้อเรื่อง การประดิษฐ์หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai