ภาพการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2561

 • ประเมินบ่มเพาะ 162_๑๙๐๔๐๔_0014
 • ประเมินบ่มเพาะ 162_๑๙๐๔๐๔_0001
 • ประเมินบ่มเพาะ 162_๑๙๐๔๐๔_0002
 • ประเมินบ่มเพาะ 162_๑๙๐๔๐๔_0003
 • ประเมินบ่มเพาะ 162_๑๙๐๔๐๔_0004
 • ประเมินบ่มเพาะ 162_๑๙๐๔๐๔_0005
 • ประเมินบ่มเพาะ 162_๑๙๐๔๐๔_0006
 • ประเมินบ่มเพาะ 162_๑๙๐๔๐๔_0007
 • ประเมินบ่มเพาะ 162_๑๙๐๔๐๔_0008
 • ประเมินบ่มเพาะ 162_๑๙๐๔๐๔_0009
 • ประเมินบ่มเพาะ 162_๑๙๐๔๐๔_0010
 • ประเมินบ่มเพาะ 162_๑๙๐๔๐๔_0011
 • ประเมินบ่มเพาะ 162_๑๙๐๔๐๔_0012
 • ประเมินบ่มเพาะ 162_๑๙๐๔๐๔_0013
 • ประเมินบ่มเพาะ 162_๑๙๐๔๐๔_0016
 • ประเมินบ่มเพาะ 162_๑๙๐๔๐๔_0015

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ เข้าร่วมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

      

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai