ภาพกิจกรรมการมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ปวช.1

 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0004
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0005
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0006
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0007
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0008
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0009
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0010
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0011
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0012
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0013
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0014
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0015
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0016
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0017
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0018
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0019
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0020
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0021
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0022
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0023
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0024
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0025
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0026
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0027
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0028
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0029
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0030
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0031
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0032
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0033
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0034
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0035
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0036
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0037
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0038
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0039
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0040
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0041
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0042
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0043
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0044
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0045
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0046
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0047
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0048
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0049
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0050
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0051
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0052
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0053
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0054
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0055
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0056
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0057
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0058
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0001
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0002
 • มอบตัว นร.ปวช. 2562_๑๙๐๔๐๙_0003

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมการมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 (อาคารนนทรี)

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai