อัพเดท!! กำหนดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 ณ วัดชัยมงคล

กำหนดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่
โดยวัดชัยมงคลร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 ณ วัดชัยมงคล

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai