กำหนดการ ลงทะเบียนเรียน การจัดประชุมผู้ปกครอง และการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกอาชีพนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ ลงทะเบียนเรียนนักเรียน ชั้น ปวช,2-3 ชั้น ปวส. 2 ระบบทวิภาคี
การจัดประชุมผู้ปกครองของ นักเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวช. 1-3 และชั้น ปวส. 1-2 ระบบทวิภาคี
และปฐมนิเทศก่อนออกฝึกอาชีพนักเรียน ชั้น ปวช. 2 (ทุกสาขางาน) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 /ห้องเรียนแต่ละสาขางาน และห้องโถงชั้นล่างอาคาร 3

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศก่อนการฝึกอาชีพ ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562 <<<<คลิก

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai