ภาพกิจกรรมโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ณ วัดชัยมงคล

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการร่วมกับวัดชัยมงคล จัดกิจกรรมโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมเยาวชนวัดชัยมงคล ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562

       

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai