ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานปกครอง)

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานปกครอง)

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai