วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการลูกเสือจิตอาสา ปลูกป่า 1 ล้านต้น ณ วัดชัยมงคล

 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0001
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0002
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0003
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0004
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0005
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0006
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0007
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0008
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0009
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0010
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0011
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0012
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0013
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0014
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0015
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0016
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0017
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0018
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0019
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0020
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0021
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0022
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0023
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0024
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0025
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0026
 • ปลูกป่า 28052562_๑๙๐๕๓๑_0027

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นำโดยนายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นายลิขิต สิมลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ และนายสถาพร โฉมศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมปลูกป่ากับครู และนักเรียน ในโครงการลูกเสือจิตอาสา ปลูกป่า 1 ล้านต้น ณ วัดชัยมงคล จ.สมุทรปราการ

 

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai