ภาพกิจกรรม โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นายสมบัติ เจริญสุขและนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัตน์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai