วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ออกหน่วยบริการชุมชน (ตัดผมฟรี) ณ บ้านบางปะกงและบ้านพักคนชราปากน้ำ

 • 16572
 • 16573
 • 16574
 • 16575
 • 16576
 • 16552
 • 16553
 • 16554
 • 16555
 • 16556
 • 16557
 • 16558
 • 16559
 • 16560
 • 16561
 • 16562
 • 16563
 • 16564
 • 16565
 • 16566
 • 16567
 • 16568
 • 16569
 • 16570
 • 16571

วันที่ 2-3 มิถุนายน 2562 แผนกเสริมสวยฯ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นำโดยครูกาญจนา ปันจันทึก, คุณสิฐิกร จิตจักร และนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น ออกหน่วยบริการชุมชน (ตัดผมฟรี) ณ.บ้านบางปะกง สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ และบ้านพักคนชราปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai