ท่านพล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

 • ต้อนรับองคมนตรี_๑๙๐๖๑๖_0086
 • ต้อนรับองคมนตรี_๑๙๐๖๑๖_0097
 • ต้อนรับองคมนตรี_๑๙๐๖๑๖_0102
 • ต้อนรับองคมนตรี_๑๙๐๖๑๖_0105
 • ต้อนรับองคมนตรี_๑๙๐๖๑๖_0121
 • ต้อนรับองคมนตรี_๑๙๐๖๑๖_0128
 • ต้อนรับองคมนตรี_๑๙๐๖๑๖_0130
 • ต้อนรับองคมนตรี_๑๙๐๖๑๖_0146
 • ต้อนรับองคมนตรี_๑๙๐๖๑๖_0147
 • ต้อนรับองคมนตรี_๑๙๐๖๑๖_0156
 • ต้อนรับองคมนตรี_๑๙๐๖๑๖_0160
 • ต้อนรับองคมนตรี_๑๙๐๖๑๖_0162
 • ต้อนรับองคมนตรี_๑๙๐๖๑๖_0163
 • ต้อนรับองคมนตรี_๑๙๐๖๑๖_0169
 • ต้อนรับองคมนตรี_๑๙๐๖๑๖_0173
 • ต้อนรับองคมนตรี_๑๙๐๖๑๖_0174

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ท่านพล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ในการดำเนินการโครงการกองทุนการศึกษา

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai