ภาพกิจกรรมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0032
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0039
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0044
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0046
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0053
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0067
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0071
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0072
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0075
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0077
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0080
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0083
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0087
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0088
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0090
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0093
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0097
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0099
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0100
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0105
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0109
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0110
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0111
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0112
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0113
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0114
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0115
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0116
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0117
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0119
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0121
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0123
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0124
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0125
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0126
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0127
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0128
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0129
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0131
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0133
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0135
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0136
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0137
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0138
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0139
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0140
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0141
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0142
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0143
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0144
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0145
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0146
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0147
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0148
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0149
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0150
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0151
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0152
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0153
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0154
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0156
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0162
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0167
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0181
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0183
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0184
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0185
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0199
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0201
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0213
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0236
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0238
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0241
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0243
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0246
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0247
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0248
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0251
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0255
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0262
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0268
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0269
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0283
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0285
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0293
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0295
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0301
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0305
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0307
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0313
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0315
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0317
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0318
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0327
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0329
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0331
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0345
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0352
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0356
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0357
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0358
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0359
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0360
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0363
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0368
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0369
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0393
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0394
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0395
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0396
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0399
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0400
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0401
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0029
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0397
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0003
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0004
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0006
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0011
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0027
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0028
 • วันไหว้ครู_๑๙๐๖๒๑_0030

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 มีกิจกรรมดังนี้

-พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม
-พิธีไหว้ครู
-การมอบรางวัลครูดีเด่น
-การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และปวส.
-การประกวดพานไหว้ครูของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปวส. และระยะสั้น

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai