ภาพพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติ ภายใต้โครงการกองทุนการศึกษา ตามพระราชดำริ รุ่นที่ 6

  • 209862
  • 29432
  • 24708
  • 210554

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ  นายลิขิต สิมลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูวรพล ลือเลิศสกุลชัย และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติองค์กรความร่วมมือ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการกองทุนการศึกษา ตามพระราชดำริ รุ่นที่ 6 โดยท่านพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai