ภาพการเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคฯ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 29

  • S__12861442
  • S__12861443
  • S__12861444
  • S__12877826

วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 29 ระดับภาคตะวันออกและกทม. ในหัวข้อเรื่อง การศึกษาการกำจัด Formalin ในอาหาร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai