ภาพการจัดการประชุม อ.กรอ.อศ.ตัวถังและสี และศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

  • S__18268236
  • S__18268232
  • S__18268233
  • S__18268234
  • S__18268235

วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม อ.กรอ.อศ.ตัวถังและสี และศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai