ภาพกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดมหาวงษ์

 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0133
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0134
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0135
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0136
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0137
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0138
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0139
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0140
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0141
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0142
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0143
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0144
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0145
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0146
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0147
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0148
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0149
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0150
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0151
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0152
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0153
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0154
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0155
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0156
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0157
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0158
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0159
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0160
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0161
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0162
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0163
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0164
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0165
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0166
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0167
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0168
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0169
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0170
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0171
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0172
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0173
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0174
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0175
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0176
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0177
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0178
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0179

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดมหาวงษ์

   

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai