ภาพกิจกรรมพิธีตั้งศาลพระภูมิและเจ้าที่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สาขาเมืองใหม่บางพลี

 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0017
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0018
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0019
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0020
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0001
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0003
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0004
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0005
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0006
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0007
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0008
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0009
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0010
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0011
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0012
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0013
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0014
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0015
 • ตั้งศาลและแห่เทียน62_๑๙๐๗๑๒_0016
 • 223900
 • 228577
 • 37874

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระภูมิและเจ้าที่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สาขาเมืองใหม่บางพลี

 

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai