ภาพกิจกรรม “สามมุขเกมส์” การแข่งขันอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกและกทม.

 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0002
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0003
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0004
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0005
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0006
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0007
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0008
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0009
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0010
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0011
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0012
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0013
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0014
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0015
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0016
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0017
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0018
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0019
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0020
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0021
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0022
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0023
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0024
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0025
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0026
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0027
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0028
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0029
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0030
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0031
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0032
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0033
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0034
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0035
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0036
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0037
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0038
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0039
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0040
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0041
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0042
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0043
 • การแข่งกีฬาหมากล้อม_๑๙๐๗๑๒_0001

วันที่ 9-15 กรกฎาคม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วม “สามมุขเกมส์” การแข่งขันอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกและกทม. และได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai