ขอแสดงความยินดีกับทีมงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่ได้รับผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว ภาคตะวันออกและกทม.

 • 50616
 • 50617
 • 50662
 • 50663
 • 50664
 • 50665
 • 50666
 • 50667
 • 50668
 • 50669
 • 50670
 • 50675
 • S__7471159

ขอแสดงความยินดีกับทีมงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ที่ได้รับผลการประเมิน ภาคตะวันออกและกทม. ระดับ 3 ดาว (75.75 คะแนน) 
ธุรกิจ SPK SCREEN 2019
ครูผู้ดูแล นางณัฐธิดา  ปานม่วง นายปฏิพัทธ์ วัชรวงค์ทิพย์ และนางสาวปรียานุช แสงอาเฉียน
นักเรียน นางสาวอัญมณี โพธิ์ศรีมหาโพธิ์ และนายมนตรี ศรีสุขพร้อม

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai