วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการ Fix It Center 2562

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 3-4 และ 17-18 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2562 ณ ชุมชนศิษย์คุณธรรม และชุมชนทรัพย์บุญชัย

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai