ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงอาหารวิทยาลัยฯ

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เช่าร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงอาหารวิทยาลัยฯ

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai