หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 142 สาขาปากน้ำ

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดสอนหลักสูตร ระยะสั้น รุ่นที่ 142 สาขาปากน้ำ
เริ่มเรียนวันที่ 28 ตุลาคม 2562 – 10 มกราคม 2563

หลักสูตระยะสั้น เรียนวันจันทร์ – ศุกร์

แบบสำรวจความต้องการเรียนสายอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ <<< คลิก

รายวิชา จำนวนชั่วโมง เวลาเรียน ค่าเรียน จำนวนที่รับ รับอีก
งานซ่อมรถจักรยานยนต์
/ครูอำนวย
150 เช้า
ค่ำ
310
310
15
15
6
เต็มแล้ว
งานซ่อมระบบส่งกำลังรถยนต์
/ครูณรงค์ศักดิ์
75
75
เช้า
ค่ำ
160
160
15
15
10
4
งานระบบเครื่องล่างรถยนต์/ครูณรงค์ศักดิ์ 75
75
เช้า
ค่ำ
160
160
15
15
งานเครื่องปรับอากาศ
/ครูสมบัติ
150 เช้า 310 15 เต็มแล้ว
งานไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม/ครูสมบัติ 150 ค่ำ 310 15 เต็มแล้ว
งานบริการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ LED/ครูศักดิ์ 150 เช้า 310 15  8
งานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
/ครูเสกสรร
150 เช้า 310 30  8
งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฯ/   งานเขียนโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า
/ครูเสกสรรค์
75/75 ค่ำ 320 15
งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น/           งานเชื่อมไฟฟ้ามิก / แม็ก/ ครูมงคล 75/75 เช้า 320 15
งานอาหารไทย ขนมไทย
/ครูวิสาข์
150 เช้า
ค่ำ
320
320
20
20
เต็มแล้ว
2
งานคุกกี้ เค้ก และการแต่งหน้าเค้ก/ครูสุพัชรินทร์ 150 เช้า 310 20  เต็มแล้ว
งานกระโปรงเบื้องต้น,เสื้อเบื้องต้น/ครูรัชเกล้า 150 เช้า 320 20 เต็มแล้ว 
งานกระโปรงเบื้องต้น,เสื้อเบื้องต้น/ครูรัชเกล้า 150 บ่าย 320 20 2
งานตัดเย็บเสื้อผ้าด้วย
จักรอุตสาหกรรม
/ครูภิญญดา
150 บ่าย 310 20 เต็มแล้ว
งานตัดเย็บกระเป๋าเพื่อ
ใช้ในชีวิตประจำวัน
/ครูภิญญดา
150 เช้า 310 20 3
งานแต่งผมชายสมัยนิยม
/ครูกาญจนา
150 เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
เต็มแล้ว
2
งานตัดผมชาย
/ครูระพีพัฒน์
150 เช้า
ค่ำ
310
310
20
20
เต็มแล้ว
เต็มแล้ว
งานซอยผม – ดัดผม /                  งานเปลี่ยนสีผม
/ครูทักษิณา
75/75 เช้า
ค่ำ
320
320
20
20
เต็มแล้ว
7
งานจัดดอกไม้สด
/ครูนิภา
150 เช้า 310 20
งานพวงมาลัยผ้า
/ครูนิภา
150 บ่าย 310 20 10 
งานพวงกุญแจผ้าและที่ครอบลูกกุญแจ/ครูภูริชภูมิ 150 บ่าย
ค่ำ
310
310
20 13
19
งานพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ไทย/ครูพีระพล 75 บ่าย 160 20 เต็มแล้ว
งานพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ไทย (การดูดาวจร)/ครูพีระพล 30 บ่าย 160 20
โปรแกรมMS-Windows,Word,Excel
/ครูเจษฎา
150 เช้า 760 20 14 
งานพื้นฐานการนวดแผนไทย 150 บ่าย 2,000 20
งานนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 75 บ่าย 1,500 20  19

 

 

 

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai