หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 142 สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น เรียน จันทร์ – ศุกร์ สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี

เริ่มเรียนวันที่ 28 ตุลาคม 2562 – 10 มกราคม 2563

รายวิชา จำนวนชั่วโมง เวลาเรียน ค่าเรียน จำนวนที่รับ รับอีก
งานซ่อมตัวถังรถยนต์เบื้องต้น
/ครูกัลญศักภิ์
450 เช้า-บ่าย 1,060* 15
งานซ่อมสีรถยนต์เบื้องต้น
/ครูอภินันท์
450 เช้า-บ่าย 1,060* 15
งานเปลี่ยนสีผม
/งานสระผม – เซทผม
/ครูวิชชญาภาณ์
75/75 เช้า 320 20
งานซอมผม-ดัดผม
/งานเกล้าผม ถักเปีย
/ครูวิชชญาภาณ์
75/75 เช้า 320 20
งานตัดผมชาย
/ครูนวพล

75

75

เช้า

ค่ำ

1,200

1,200

20

20

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai