ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม ให้เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 งานส่งเสริมผลิตผลฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม ให้เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2562

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai