ประกาศผลการเขียนแผนธุรกิจ โครงการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562 และได้ประกาศผลการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา ตามลำดับ ดังนี้

  1. ปริ้น 3D (3D Model) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(ปวส.)
  2. Auto Car แผนกวิชาช่างยนต์
  3. ถุงกระดาษ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  4. หนัง Name แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai