ภาพกิจกรรมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 5 และห้องโสตทัศนศึกษา

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai