ภาพกิจกรรม โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการครบ 42 ปี

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินโครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการครบ 42 ปี ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ลานเอนกประสงค์

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai