วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพตัวถังและสีรถยนต์

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพตัวถังและสีรถยนต์ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai