ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระดับ 1

ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 จังหวัดสมุทรปราการ

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai