ภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระยะสั้น รุ่นที่ 142

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระยะสั้น รุ่นที่ 142 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai